Lånevilkår


Fonden yder først og fremmest støtte i form af lån, men kan undtagelsesvis også tegne aktie- eller anpartskapital.

Ved støtte fra fonden må tilstræbes, at der stilles en efter forholdene passende sikkerhed.


Vilkår for lån er:

- Fast rente fra 3,5%.

- Lånestørrelse kr. 100.000-1.000.000.

- Pant i aktiver.

- Finansiering af maskiner og inventar afdrages normalt over op til fem år.

- Finansiering af ejendomme afdrages normalt over op til ti år.

- Halvårlig betaling af afdrag og renter.

- Serielån.